Neem contact op via: wijnand@dolgoz.nl of via 085 8881297085 8881297

Trainingen met certificeringen

HET PRAXIS FRAMEWORK™

Praxis is eigenlijk geen nieuwe methodiek, maar een platform voor en door gebruikers, waar kennis over portfolio-, programma- en projectmanagement wordt gebundeld en met elkaar in verband wordt gebracht. Dat gebeurt onder vier thema’s: kennis, methodieken, competenties en volwassenheid. Het is dan ook het eerste framework dat projecten, programma’s en portfolio’s integreert in één aanpak.

Het uitgangspunt van Praxis is dat het hanteren van één enkele methodiek niet goed aansluit bij de verschillen in organisatie, situatie of project. Daarom kan Praxis eenvoudig op maat gemaakt worden voor de eigen procesmodellen, templates en andere inhoud. Daarnaast drijft het Praxis Framework op een community van gebruikers, die gezamenlijk ervaringen delen en de inhoud voortdurend verbeteren.

Op maat voor elke organisatie
Elke organisatie is anders. Dat maakt het moeilijk om één methodiek te hanteren voor projecten, programma’s, portfolio’s en ondersteuning. Vaak worden dan onderdelen van methodieken door elkaar gebruikt, terwijl deze hier oorspronkelijk niet voor bedoeld waren – met als gevolg dat het geheel net niet het gewenste resultaat geeft.

Door het hanteren van de Praxis-aanpak worden verschillende methodieken met elkaar in verband gebracht en ontstaat er een samenhang die niet uit de op zichzelf staande onderdelen behaald wordt. Zo ontstaat een methodiek die precies aansluit bij het type organisatie, de projectuitvoer, cultuur en voorkeursstijlen van een organisatie. Die aanpak zorgt er op zijn beurt weer voor dat er projecten op een passende manier, binnen de kaders en tot tevredenheid van opdrachtgever, eindgebruiker en projectmanager worden opgeleverd.

Voor en door gebruikers
Het Praxis Framework is van en voor iedereen. Het biedt een platform waarop best practices vanuit alle projectmethodieken worden verzameld en gebruikt, en dat door gebruikers voortdurend wordt verbeterd.

Het framework is te gebruiken door iedereen die te maken heeft of krijgt met projecten, programma´s of portfolio´s. Niet alleen project-, programma- en portfoliomanagers maar ook projectondersteuners, opdrachtgevers, leidinggevenden en andere betrokkenen hebben baat bij kennis van het Praxis Framework.

Tooling en templates
Het Praxis Framework is vrij toegankelijk en gratis te gebruiken. Naast kennis en informatie worden binnen het framework ook ondersteunende materialen gedeeld. Ook tooling, templates en rapportages zijn via het framework beschikbaar. Het geheel wordt ondersteund door de software van Project In A Box. Deze software is gratis te downloaden en te gebruiken voor kleine omgevingen.

Met ondersteuning van DOLGOZ
Natuurlijk vraagt het bundelen en verbinden van de juiste informatie en het gebruik in de juiste context ook de nodige expertise. Daarom biedt DOLGOZ ondersteuning op maat aan organisaties die met dit framework willen gaan werken.

De consultant van DOLGOZ kijkt met u mee en brengt organisatie, situatie en verandervraagstuk in kaart. Vervolgens selecteren we samen de meest geschikte methodieken en tools voor uw situatie en passen deze toe. DOLGOZ ondersteunt waar en wanneer u dat wilt: van selectie tot het volledige proces, van sparring en advies tot praktische ondersteuning bij de uitvoering.

Certificering

DPA is Lead ATO (Accredited Training Organisation) voor DOLGOZ voor Praxis FrameworkTM

Foundation duurt 2,5 dagen en geeft na behalen van het examen bewijs van voldoende kennis om mee te draaien in een P3M initiatief en zelf onderdelen op te pakken.

 • Examen in het Nederlands (vanaf 6 januari 2020)
 • Practitioner duurt 4 dagen en geeft je voldoende kennis en inzicht om P3M initiatieven te leiden. 
  Examen in het Engels

The Praxis Framework is a trademark of Praxis Framework Ltd. Het is gratis te gebruiken onder een "Creative Commons License".

 

PRINCE2®

Wat is PRINCE2®

PRINCE2® is een op processen gebaseerde projectmanagement methode die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een standaard voor projectmanagement bij zowel profit als non-profit organisaties.  Bij het ontstaan van de methode is onderzocht wat de succes- en faalcriteria zijn van projectmanagement.

Kenmerken van PRINCE2®:

– Omhelst betrokkenheid met de gebruikers.
– Helpt bij de interactie met de omgeving.
– Zorgt voor draagvlak van de belanghebbenden.
– Legt de focus op de rechtvaardiging van het project en de risico’s.
– Beschrijft het proces van het project van begin tot einde.
– Is een checklist voor de diverse communicatie-interfaces.
– Is een gestructureerde en logische wijze van het managen van een project.

Het doel van PRINCE2® is het succesvol laten verlopen van een project. PRINCE2®   heeft een aantal spelregels ontwikkeld om dit doel te kunnen verwezenlijken. Succes van een project kan worden gemeten aan het op te leveren projectresultaat. PRINCE2®   gaat hierin echter verder; Niet alleen opleveren wat afgesproken is maar ook het creëren van draagvlak, focussen op verantwoording en risico’s en rekening houden met beïnvloedende factoren.

PRINCE2® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited

Certificering:

CTRL Improve is Lead ATO (Accredited Training Organisation) voor DOLGOZ voor Prince 2®.

 • Foundation duurt 2 dagen en geeft basiskennis voor de beginnende Prince2 Projectmanager/
  Examen in het Nederlands
 • Practitioner duurt 3 dagen, in je eigen team kies je een project en tijdens de 3 dagen wordt het project aangepakt met practitioner kennis. Tussendoor worden vragen uit het proefexamen behandelt
  Examen in het Nederlands

 

P30®

Wat is P3O®:

Het ‘Portfolio, Programme en Project Office (P3O®)’ model ondersteunt de organisatie om de integrale verbinding te maken tussen de lijncapaciteit en de activiteiten binnen projecten en programma’s. Het model is ontwikkeld in aansluiting op de al eerder gepubliceerde methodes PRINCE2®, MSP® en de Guidance for Portfoliomanagement en kan gehanteerd worden als praktische leidraad bij de opzet en inrichting van een PMO.  De methode is gericht op het bepalen en het realiseren van de strategische doelstellingen van een organisatie.

Kenmerken van P3O®:

Het P3O®-model biedt ondersteuning bij besluitvorming voor organisatieveranderingen. Een goed toegepast P3O®-model geeft een realistisch totaalbeeld van de portfolio van alle projecten en programma’s in een organisatie door middel van periodieke standaardrapportages en management dashboards.

Besluitvormingsprocessen worden zodanig gestructureerd dat de benodigde informatie over project-, programma- en portfoliovraagstukken te allen tijde eenduidig en overzichtelijk beschikbaar is.

P3O® is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved

Certificering:

CTRL Improve is Lead ATO (Accredited Training Organisation) voor DOLGOZ voor P3O®

 • Foundation duurt 2 dagen en is de basiscertificering. Deelnemer kan na het behalen van het certificaat deelnemen in een PMO en weet de inrichting en rollen te benoemen
 • Practitioner duurt 2 dagen en de deelnemer kan na deze training een P3O opzetten en vormgeven.

 

AGILEPM

AgilePM® (Agile Project Management) is een aanpak voor het iteratief of cyclisch vaststellen van eisen en wensen en het uitvoeren van projecten op een zeer flexibele en interactieve wijze. Iteratief ontwikkelen staat enorm in de belangstelling, mede door de populariteit van Scrum.

Agile Project Management stoelt - net zoals Scrum - op Agile principes die als tegenstroming zijn ontstaan op de klassieke aanpak of watervalbenadering, zoals die in systeem- en softwareontwikkeling lange tijd gebruikelijk was. Accepteren dat eisen en wensen tussentijds zullen veranderen, werken met kleine teams met meer autonomie en zelfsturing, informeler verifiëren van deelresultaten met gebruikers en werken met timeboxing zijn kenmerken van Agile Project Management. Agile Project Management, gebaseerd op DSDM Atern, beslaat zowel de harde, systeemkant van projectmanagement en in enige mate de zachte (inter)menselijk kant.

Agile Project Management is geen Scrum. In de kern ontlopen beide aanpakken elkaar nauwelijks. Maar in tegenstelling tot Scrum onderkent Agile Project Management wel het nut en de noodzaak van enige afstemming en - waar dat echt nodig is - vastlegging. Duidelijk is dat Agile Project Management niet alleen bruikbaar is bij softwareontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook bij innovatieprojecten, marketing en reclamecampagnes, productontwikkeling, enzovoort.

AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited

Certificering:

DPA is Lead ATO (Accredited Training Organisation) voor DOLGOZ voor AgilePM®

Agile Project Management examinering richt zich op het toetsen van kennis, inzicht en toepassen van het gedachtegoed op dynamische projecten. Certificering is het gevolg van het goed afleggen van het examen.

AgilePM kent 2 certificeringsniveaus:

 • AgilePM® Foundation (projectmedewerker)
  Duurt 2 dagen 
 • AgilePM® Practitioner (projectleider/manager)

 

AGILEBA

De Business Analist heeft binnen een Agile team een cruciaal belang; het is de verbindende rol tussen enerzijds het Solution Development Team en anderzijds het Project Team met daarin o.a. de Business Sponsor en de Business Visionary rollen.

Speciaal voor Business Analisten die werken in een Agile om- geving heeft het Agile Business Consortium de Agile Business Analyst training en certificering ontworpen. Deze training is ook zeer geschikt voor Business Analisten die de transitie van traditioneel projectmanagement naar Agile willen doorvoeren. Tijdens deze training krijgt u kennis van het Agile Framework (processen en rollen) en de rol van de Agile Business Analist binnen de context van een Agile team. U krijgt een overzicht
en inzicht in een breed scala van verschillende technieken en hulpmiddelen die bijdragen tot een effectieve business analyse.

De training is specifiek bedoeld voor:

 • Business Analisten in een Agileomgeving.
 • Ervaren Business Analisten die de transitie naar Agile willen doorvoeren.
 • Productontwikkelaarsals op stap naar Agile Business Analist.

AgileBA® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited

DPA is Lead ATO (Accredited Training Organisation) voor DOLGOZ voor AgileBA®

 

LEAN YELLOW BELT/ORANGE BELT/GREEN BELT

Steeds meer organisaties implementeren Lean Six Sigma om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. Je wilt tenslotte duurzame verbetering van je bedrijfsresultaat realiseren. Maar hoe kun je efficiënter werken, kortere doorlooptijden genereren én de klanttevredenheid vergroten? Lean Six Sigma is een internationale methodiek die deze duurzame verbetering tot stand brengt. De opleiding Lean Six Sigma-Yellow Belt stelt je in staat om hier een unieke bijdrage aan te leveren. De opleiding biedt een uitstekende basis voor Lean Six Sigma-Orange en Green Belt. Je brengt jezelf en je organisatie naar een hoger niveau.

Unieke voordelen:

 • Snel meedenken en meewerken in Lean Six Sigma projecten
 • Thuis in de internationale standaard voor duurzame procesverbetering
 • Lean Six Sigma Yellow Belt diploma in 1 maand

 Resultaat:

 • Je krijgt inzicht in de stappen in een Lean Six Sigma-procesverbeterproject volgens DMAIC
 • Je krijgt inzicht in de belangrijkste principes van Lean Six Sigma
 • Je bent bekend met de belangrijkste Lean Six Sigma-methoden en technieken en weet in welke fase van procesverbetering je die kunt toepassen
 • Je bent in staat om een bijdrage te leveren aan een Lean Six Sigma-verbeterproject dat geleid wordt door een Green Belt of Black Belt
 • Je bent in staat om implementatiekansen van Lean Six Sigma binnen je organisatie te signaleren
 • Je bent in staat om succes- en faalfactoren binnen je organisatie te signaleren

 Doelgroep

De opleiding Lean Six Sigma -Yellow Belt is uitstekend geschikt voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan procesverbetering binnen de eigen organisatie onder leiding van een Green Belt of Black Belt.
Tevens is de opleiding uitermate geschikt voor iedereen die op zoek is naar voldoende informatie over Lean Six Sigma voor een betere samenwerking met een Green Belt of Black Belt in de eigen organisatie.

Certificering: 

DPA is Lead ATO (Accredited Training Organisation) voor DOLGOZ voor LEAN

 • Training duurt 2 dagen en examen is multiple choice

 

BABOK

In samenwerking met Capgemini Academy verzorgt DOLGOZ ook de trainingen BABoK Foundation en Practitioner.

Deze trainingen zijn 4 dagen lang en bereiden voor op het examen CCBA (Certification of Competency in Business Analysis) of CBAP (Certified Business Analysis Professional).

voor meer informatie zie de site van IIBA

 

IPMA D PMO

IPMA heeft een certificeringstraject voor projectmanagers varierend van D(laagste) naar A (Hoogste).

DOLGOZ geeft de training IPMA D maar dan voor PMO (ProjectManagementOndersteuning).

Uniek aan deze training is dat het uitgangspunt van de cursist niet de projectmanager is, maar de PMO. De competenties van IPMA op niveau D en niveau C worden in een goede mix vervat voor de taken van een PMO. Hierdoor wordt de PMO in staat gesteld om zijn taken als ondersteuner in de organisatie beter in te schatten, het werk op een kwalitatief hoger niveau  uit te voeren en de projectmanager beter van de beoogde informatie te voorzien.
Binnen deze cursus wordt ruim aandacht geschonken aan de individuele kwaliteiten, de toolset die de PMO nodig heeft om zijn werk te managen (managen zonder macht) en de organisatie te plooien naar een prettigere houding richting de PMO.

IPMA PMO duurt 4 dagen en kost € 1790,= per persoon.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken